Könyvismertető

futoelemer

Futó Elemér bácsival a ’90-es évek közepén találkoztam első ízben, amikor a középiskolai szakdolgozatom külső konzulensének kértem fel. Örömömre szolgált, hogy elvállata, hisz egyazon iskolában koptattuk a padokat Sopronban, az egykori Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szak-középiskolában. Elégedettségemet növelte, hogy az iskola hozzájárult, hogy – erdésztanuló létem ellenére – ne erdészeti témából, hanem a Kis-Balatonról válasszak témát. Hosszas beszélgetés és fontolgatás után A Kis-Balaton kialakulása és halai lett a dolgozatom címe. Elemér bácsi lelkesedése és szakmai elbeszélései bennem is gyorsan megmozdítottak valamit, ami minden természet közelségében élő és a természetet szerető emberben lakozik. A későbbiek során talán ez is lökést adott ahhoz, hogy környezetmérnöki irányba mozduljak el.

Mikor a kezembe fogtam ezt a könyvet és belemélyedtem, ismét az a lelkesedés fogott el, ami egykoron, amikor személyesen beszélgettünk. Az ember belefeledkezik a történetek sokszínűségébe, a részletes leírások során az olvasó szinte maga előtt látja a tájat, az embereket, és úgy érzi, maga is a cselekmény része. A kötet egyes írásai már-már Fekete Istvánt, vagy Széchenyi Zsigmondot juttatják eszembe. Megismerhetjük a múltban élő emberek sorsát, küzdelmes életét, hogy ki hogy és miként vette ki részét az éltető Berekből. A történetekből kiderül, hogy írójuk mindig elkötelezett és hű maradt eszméihez és a természet értékeihez, a nehézségek és megpróbáltatások ellenére milyen pozitív személyiség volt, és mennyire segítőkészen állt másokhoz. Elbeszélései kapcsán sok gondolat ébredt bennem, hogy a vidéki élet szépségei miért tűntek feledésbe, valóban mindent helyesen cselekszünk-e, és jó irányban fejlődik-e az emberiség.

Mindent összegezve egy olyan könyvet tarthat a kezében a Tisztelt Olvasó, amelyben a természet iránti tisztelet és alázat tükröződik, és ez elsőbbséget élvez minden felsőbb utasítással szemben. Történetein minden kor embere elgondolkodhat, okulva elődeink példáján, a természeti értékeink megőrzése kapcsán, amit e könyv szerzője oly híven szolgált. E kis bevezető után mindenki helyezkedjen el kényelmesen, dőljön hátra, és jó szórakozást kívánok e kiváló könyvhöz.

Balatonberény, 2015. december 27.
Varga Zsolt János

„Futó Elemér (1939-2010) a természetvédelem leghosszabb ideig dolgozó, leghűségesebb katonái közé tartozott. A térség kezelési folyamatainak és gazdálkodásának szervezésében kiemelkedően teljesített, és tevékenységével hozzájárult a természeti értékek hosszú távú fennmaradásához. Munkásságát a magyar természetvédelem legmagasabb szintű kitüntetésével, a Pro Natura Emlékéremmel ismerték el. 2006-ban a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt fokozatával tüntették ki a természetvédelmi tudatformálás területén végzett közel három és fél évtizedes munkájáért. Természetvédelmi őri feladatát élethivatásként fogta fel, és feladatait magas színvonalon, a természetvédelem érdekeit következetesen érvényesítve teljesítette.”

Dr. Szabó István
egyetemi tanár, botanikus
Pro Natura Díjas

Nyugdíjba vonulása után visszaemlékezéseit írásos formába öntötte. 2008-ban jelent meg Berekjárás című elbeszélés-gyűjteménye a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága gondozásában. Az Egy élet a Kis-Balatonért ennek a műnek a folytatása. Amennyiben a kedves olvasó a könyv tanulmányozása során a természet és az állatvilág szeretetteljes megfogalmazásával találkozik, az nem véletlen. A szerző életének az értelme a Kis-Balaton növény- és állatvilágának a védelme volt.