Magyar Kultúra Napja 2016

Könyvbemutató a Magyar Kultúra Napján

Megtelt a művelődési ház a Balatonberényért Egyesület által szervezett magyar kultúra napi, Futó Elemér emlékére megrendezett könyvbemutatón.

A Himnusz közös eléneklése után Bató Bernadett köszöntötte a megjelenteket a Futó Elemér Egy élet a Kis-Balatonért című könyvének bemutatója köré szervezett ünnepségen. Számos meghívott vendég, Futó Elemér családja, barátai, egykori munkatársai valamint helyiek is szép számmal megtisztelték a programot.

A műsor további részében a szerző és könyv került bemutatásra. Futó Elemér munkásságával egy olyan ember tolmácsolásában ismerkedhetett meg a közönség, aki közeli barátja és írásainak szereplője is volt: dr. Szabó István, Pro Natura díjas keszthelyi egyetemi tanár emlékezett meg a szerző életének fontosabb állomásairól, jelleméről és az általa képviselt értékekről.

Ezt követően egy verset hallgathattak meg az egybegyűltek, József Attila Thomas Mann üdvöz-lése című művét Druskóczi Tünde adta elő. Rögtön ezután indult a Kukkantó Egyesület által készített, A Tüskevár nyomában című film, melyben Elemér bácsi kalauzolja végig a nézőt a Kis-Balaton vidékén.

A vetítés befejeztével egyperces néma felállással tisztelegtek Futó Elemér előtt, majd sor került az Egy élet a Kis-Balatonért című könyv rövid is-mertetésére Horváth Lászlóné Csiri segítségével, valamint ízelítőül egy elbeszélés felolvasására Bereczky Szilárd szórakoztató előadásában.

A műsor végéhez közeledve egy fontos feladat maradt: a 2015-ben a Balatonberényért Egyesület által alapított Vörös József-díj átadása. E díj egy tiszteletteljes főhajtás azon balatonberényi honfitársaink előtt, akik véleményünk szerint sokat tettek múltunk, környezetünk megismeréséért, élen jártak a közösségépítésben, illetve mindannyiunk számára maradandót alkottak.

A szervezet döntése alapján idén Futó Elemér munkásságának elismeréseként Elemér bácsit egy posztumusz díjjal tüntették ki, melyet Futó Elemérné Irma néni vett át Varga Zsolttól, a Balatonberényért Egyesület titkárától.

Végül pedig köszönetet mondtak azoknak, akik segítették és támogatták a könyv kiadásának megvalósulását: Dr. Szabó Istvánnak, aki javaslataival, tanácsaival nemcsak a könyv elkészültéhez járult hozzá, de a könyvbemutató szervezésében is segédkezet nyújtott. Áldozatos munkáját Domonkos László, balatonberényi fazekas egyik kerámiájával köszönték meg. Természetesen említésre került a balatonberényi önkormányzat segítsége is, aki kamatmentes kölcsönként biztosítja az egyesület számára a pályázati támogatás összegét, mivel a Nemzeti Kulturális Alap azt csak a későbbiekben folyósítja számukra.

A rendezvény végén pezsgős, hidegtálas állófogadás várta a közönséget, és ekkor lehetett megvásárolni a megjelent könyvet is, melynek ára 2900 Ft.

A szerzőt, Futó Elemért a jelenlévők többsége személyesen is ismerte. Hiszen többen kollégái, barátai voltak, illetve a berényiek gyakran találkozhattak vele a faluban, olvashatták írásait a helyi újságban, valamint 2008-ban megjelent könyvében, a Berekjárásban. 2010-ben bekövetkezett sajnálatos halála sokunkat megrázott, hiszen községünk egy jelentős, különleges személyiségét veszítette el vele. A Berekjárásban megjelent munkáin kívül több, még kiadásra váró kézirata maradt fenn.

A Balatonberényért Egyesületnél körülbelül egy éve merült fel a lehetősége annak, hogy ezen fenn-maradt írások kiadását pályázat útján vagy egyéb módon segítsék — az egyesület egyik tagja és Futó Elemér özvegye, Irma néni egyeztetése következtében. Szeptemberben került kiírásra a Nemzeti Kulturális Alap által egy pályázat, melyet benyújtottak, és december elején támogatásra méltónak ítéltek, így egymillió forinttal járultak hozzá az Egy élet a Kis-Balatonért című könyv kiadásához. Ez az összeg a nyomdai előkészítési költségeket, a borító¬tervezés díját, a könyv nyomtatását valamint a könyvbemutatók költségeit fedezi. A műsort követő állófogadást az egyesület saját költségén illetve az önkormányzat által megítélt éves támogatásból finanszírozta. A szerzői jogdíjról az örökös lemondott az egyesület javára. A könyv eladásából származó bevételt (az adó és a további könyvbemutatók szervezési költségeinek levonása után) a szervezet Futó Elemér örökségének és emlékének, az általa képviselt természeti értékek, a természet- és környezetvédelem hangsúlyozásának kívánja szentelni, és a község javára fordítani.

Amennyiben valaki még szeretné megvenni a könyvet, megteheti balatonberényi a művelődési házban, valamint előzetes egyeztetés után az egyesület tagjainál.

Balatonberényért Egyesület, Bató Bernadett