Erdélyi gyermekek Berényben 2015

Csíkszentimrei gyermekek Balatonberényben

A tábor lebonyolításához az anyagi fedezetet az önkormányzat biztosította. A szervezést és a kivitelezést a Balatonberényért Egyesület vállalta fel. A számlák kifizetése átutalással történt, az egyesület önkormányzattól nem vett fel erre pénzt. Kirándulások alkalmával a belépőjegyek árát Toronyi Zsolt és Horváth Lászlóné előlegezték meg. Köszönet azoknak az egyesületi tagoknak, akik a kilenc nap alatt aktívan kivették részüket a munkából.

Elismeréssel tartozom Horváth Péter alpolgármesternek és feleségének a sok segítségért, és anyagi támogatásért, melyet az egyesületnek nyújtottak. Külön dicséret illeti Bató Elemérnét, Sifter Kálmánnét, Tilesch Józsefet és feleségét a konyhán alkotott remekművekért.

Országh Bélánénak köszönöm a főzéshez biztosított húst és tojásmennyiséget.

Kovács Ilonának az erdei iskolának ajándékozott ágyneműhuzatokat, a gyerekeknek adott plüss állatokat, a sok gyümölcsöt és a finom süteményeket.

Kovács Jánosnak és feleségének (Bubunak) a játékokat, a könyveket és a számológépeket, melyekkel a táborozóknak kedveskedtek.

A tavaly Erdélyben nyaraló gyerekek szüleinek, nagymamáiknak a bőséges, ízletes süteményeket, melyekkel gazdagították az étkezések választékát.

A sok gyümölcsöt, zöldséget köszönöm Böröcz Endrénének, Nagy Károlynének, Tóth Lajosnak, Horváth Imrének, Toronyi Árpádnak, Varga Zsoltnak, Tikos Lászlónak, Böröcz Csabának, Kovács (Görhes) Jánosnak, Szabó Tibornak, Marton Lászlónének, Garai Gézának, Egerszegi Tibornak és a névtelen nyaralótulajdonosoknak. A jégkrémeket Fendrich Lászlónak, a mézeket az egyik vitorlás tulajdonosának, az üdítőitalokat Mátrainé Annának.

A marcali strand üzemeltetőjének és a Balatonberényi Településüzemeltetési Kft-nek az ingyenes strandbelépőket.

Az étkezések lebonyolításában nyújtott rugalmas segítséget köszönöm Varga Jánosnak, Szvoboda Tamásnak, Balogh Bélának, Takács Szilveszternek. A felajánlott ingyenes fogásokat Verb Zsoltnak, Szokodi Zsoltnak és Balogh Bélának.

Bokor Antalnének, Lebbenszky Lászlónének és Herczeg Lászlónének az anyagi támogatást.

Garai Ferencnek a tábor ideje alatt biztosított vizet és szódát.

Az időjárás nem volt kegyes a gyerekekhez, ennek ellenére sikerült tartalmas programot biztosítani számukra. Első nap gyalogtúra keretében a berényi szőlőheggyel ismerkedtek meg, majd Balatonkeresztúron tekintették meg a templomot. A második nap a Balatonon vitorláztak. Köszönet Nyers Tihamérnak és Zsiborács Zoltánnak ennek a megszervezéséért. A Dörcre akadályverseny formájában vittük ki őket. Kirándultak Tihanyba, Szigligetre, megnézték a Balaton-felvidéki Kőtengert. Végigjárták a keszthelyi múzeumokat és természetesen minden lehetséges alkalommal fürödtek a Balatonban.

Tábortűzzel egybekötött búcsúvacsorát rendeztünk, melyre meghívtuk azokat a személyeket, akik bármilyen formában segítették munkánkat. Jól eső érzés volt, hogy zömük elfogadta a meghívást, és búcsúzóul még kedveskedtek a gyermekeknek, senki sem érkezett üres kézzel!

Az erdélyi gyerekek nevében köszönöm mindenkinek a segítséget!

Horváth Lászlóné Csiri